Polish

Jak Przywrócić Boot.ini W Trybie Awaryjnym?

Najprawdopodobniej zobaczysz kod błędu boot.ini pojawiający się w trybie awaryjnym. Okazuje się, że istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu i wkrótce do tego wrócimy.

PC działa wolno?

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • Krok 3: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, i kliknij „Przywróć”
 • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera.

  Jeśli ostatnia pewna łódź. ini otwiera się w Notatniku, poszukaj linii, która graniczy z przełącznikiem /fastdetect. Wybierz, a także zduplikuj tę linię i wklej ją w następnej linii. W określonym wierszu WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” uaktualnij pakiet Office za pomocą systemu WINDOWS=”Tryb awaryjny”.

  Co to jest boot INI Rdisk?

  Wartość rdisk określa częstość występowania pamięci fizycznej.

  Opisuje opcje tworzenia, z których mogą korzystać klienci — zmiana uruchamiania systemu Windows.

  Dotyczy: Windows 10 — wszystkie wersje indywidualne, Windows Server 2012 R2
  Oryginalny numer KB: 833721

  Przegląd

  Możesz dodać wiele różnych przełączników do katalogu startowego .ini, które powinny zmienić sposób uruchamiania systemu Microsoft Windows XP lub tylko Microsoft Server Windows 2003.

  Więcej informacji

  /base wideo

  Drukowanie /basevideo przełącza, jak widzisz, system do uznanego standardowego trybu VGA przy rozdzielczości 640 x 480 i 16 kolorów przy użyciu renomowanego sterownika wideo, który jest w pełni dostosowany do dowolnej karty wideo. Ta zamiana umożliwia uruchomienie systemu, gdy klienci wybrali niewłaściwy materiał filmowy lub niewłaściwą stawkę gotówkową na koniec klatki. Użyj tego skrótu przełącznika z przełącznikiem /sos. Jeśli instalujesz każdego nowego kamerzystę i prawdopodobnie nie działa on do końca, możesz użyć tutaj opcji, która rozpocznie pracę z systemmu. Następnie pamiętaj, aby usunąć, zaktualizować lub wycofać uciążliwy sterownik wideo.

  /speed=liczba

  Ten przełącznik ustawia całą szybkość transmisji dla większości wysyłek debugowania używanych do debugowania jądra. W przypadku etapu wpisz /baudrate=9600. Domyślne tempo transmisji to 9600 kilobitów na chwilę (kb/s), gdy przełącznik jest podłączony. Standardowa szybkość transmisji wynosi 115200 killerbajtów na sekundę dla kabla zerowego modemu. 9600 to prawdopodobnie normalna prędkość debugowania jako komputera PC. Zwykle, gdy ten przełącznik jest prawie na pewno w Boot the.File, ini , niektóre przełączniki /debug są włączane automatycznie.

  /crashdebug

  To urządzenie ładuje nasz debugger jądra za każdym razem, gdy uruchamiasz nasz własny system. Przełącznik pozostaje w stanie bezczynności do momentu wystąpienia błędu komunikatu minimalizującego. /crashdebug jest często przydatny, gdy napotkasz znaczące błędy jądra. Ten przełącznik umożliwia pożyczkodawcy korzystanie z portu COM podczas normalnej pracy, gdy system Windows jest w ruchu. Gdy system Windows się zawiesza, przełącznik przechodzi do pola debugowania w gnieździe. (Ta czynność obejmuje bezpośrednie zdalne debugowanie).

  /debug

  Ten prawdziwy owoc. włącza debugger jądra potrzebny podczas uruchamiania systemu Windows. Przełącznik można włączyć w dowolnym momencie, gdy do komputera podłączony jest debugger hosta, jeśli chce się włączyć debugowanie kontroli systemu Windows w czasie rzeczywistym przez porty COM. W przeciwieństwie do wielu przełączników /crashdebug, /debug używa wentylacji COM niezależnie od tego, czy debugujesz, czy nie. Użyj tego ważnego przełącznika, gdy potrzebujesz podczas debugowania często powtarzanych problemów.

  /debugport=numer_wiadomości

  Do czego służy polecenie ini trunk?

  Łódź. ini to rodzaj inicjalizacji tekstowej, która zawiera opcje rozruchu, które można kupić dla komputerów z oprogramowaniem układowym BIOS, które korzystają z systemu operacyjnego opartego na NT przed Windows Vista. Znajduje się na początku partycji procesu, w środku c:Boot. oryginał

  Ta kolejka określa port komunikacyjny do aplikacji jako port debugowania, gdzie używany jest port komunikacyjny, taki jak COM1, kiedy chcesz użyć. Wartość domyślna to /debugport za każdym razem, gdy istnieje com2. W przeciwnym razie w rzeczywistości używane jest łącze COM1. Kiedy dołączysz go do pliku Boot.ini, /debug alter często staje się włączony.

  /maxmem=liczba

  tryb bezpieczny boot.ini

  Ten przełącznik określa całkowitą ilość pamięci RAM (w bajtach), z której może korzystać system Windows. Na przykład, jeśli chcesz, aby system Windows miał dużo więcej niż 64 MB pamięci, użyj całego przełącznika /maxmem=64.

  Nowy przełącznik /maxmem nie uwzględnia jednak słabości cyfrowych. Dlatego zalecamy użycie przełącznika /burnmemory. Ikona /burnmemory dla kont dowcipnych.

  Jak wykonać rozruch w bezpiecznych metodach z BIOS-u?

  Tryb awaryjny uruchamia system Windows z moderowanymi usługami i sterownikami. Naciśnij klawisz F8, aby rozpocząć. Po wejściu do całego BIOS-u spójrz na opcję rozruchu, wtedy prawdopodobnie zobaczysz tam pakiet rozruchowy w trybie awaryjnym.

  Na przykład, jeśli używasz jakiegoś przełącznika /Maxmem=64, a system ma 64 MB pamięci do sneakersów, system może normalnie nie posiadać 64 MB z powodu określonego wycieku pamięci. W skrypcie okno nie uruchomi się teraz.

  /noguiboot

  Jak rozwiązać inicjowanie rozruchu?

  Uruchom ponownie komputer za pomocą odpowiedniej płyty CD i naciśnij dowolne ważne, gdy pojawi się monit o uruchomienie z rzeczywistej płyty CD.W menu konfiguracji Microsoft gazety R, aby otworzyć Konsolę odzyskiwania.Wybierz główny system operacyjny, którego chcesz przenieść.Po wyświetleniu monitu o zabezpieczenie Wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora i naciśnij klawisz Enter.

  Ten przełącznik bez wątpienia wyłączy mapę bitową pokazującą postęp w zakresie standardów rozruchu systemu Windows. (Standard postępu jest publikowany tylko przed zalogowaniem.)

  /nobug

  Ten przełącznik utrudnia debugowanie. Ta opcja może spowodować pewien rodzaj błędu zatrzymania, jeśli program otrzyma zakodowany punkt przerwania debugowania w tym oprogramowaniu.

  /procnum=liczba

  safe structure boot.ini

  Ten przełącznik określa liczbę procesorów, z których system Windows będzie korzystał podczas uruchamiania. Ten ważny przełącznik umożliwia osobom fizycznym wymuszenie w najnowszym systemie wieloprocesorowym używania tylko numeru przypisanego do znalezionych procesorów. Ta kontrola może pomóc w rozwiązaniu konfliktów wydajności i problemów z procesorem.

  /pcilock

  W produktach x86 ten przełącznik zazwyczaj zatrzymuje rozwiązanie, dynamicznie przydzielając wejścia sprzętowe, wyniki i żądania przerwań dla technologii PCI (Peripheral Device Interface). Switch BIOS konfiguruje urządzenia.

  /fastdetect:numer

  PC działa wolno?

  Czy Twój komputer stale sprawia Ci smutek? Nie wiesz, gdzie się zwrócić? Cóż, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Dzięki ASR Pro możesz naprawiać typowe błędy komputera, chronić się przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu... oraz optymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. To jak kupowanie zupełnie nowej maszyny bez konieczności wydawania ani grosza! Więc po co czekać? Pobierz ASR Pro już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj ASR Pro
 • Krok 2: Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
 • Krok 3: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, i kliknij „Przywróć”

 • Ten przycisk wyłącza sekwencyjną diagnostykę myszy i magistrali dla wszystkich plików Ntdetect.com dla często wybranego portu. Użyj tego przełącznika, gdy otrzymasz mysz, która nie jest przeznaczona do gier, która łączy się z miastem o numerze seryjnym podczas procesu uruchamiania. Dla reprezentacji wpisz /fastdetect:com numer, gdzie sort stał się kolejnym numerem portu. Porty byłyby oddzielone przecinkami, aby pozbyć się więcej niż jednego portu. Jeśli ktoś ma /fastdetect i nie ustanowisz tego portu komunikacyjnego, rozpoznawanie myszy szeregowej jest skutecznie wyłączone dla wszystkich portów mowy.

  /tak

  Przełącz /sos display Wyświetla artystów sterowników urządzeń, gdy są one prawie zawsze załadowane. Domyślnie maszyna ładująca Windows zwraca tylko punkty postępu. Użyj konkretnego przełącznika z przyciskiem /basevideo, aby określić, który sterownik wyłącza błąd. a.

  /EAP

  Użyj każdego przełącznika /PAE z odpowiednim wpisem podczas Boot.ini, aby upewnić się, że komputer obsługujący tryb Natural Address Extension (PAE) zostanie prawidłowo zainicjowany. W bezpiecznej rutynie komputer stacjonarny uruchamia się z naturalnym jądrem tylko wtedy, gdy określisz wszystkie opcje /PAE.

  /HAL=nazwa pliku

  Za pomocą tego przełącznika Twoja firma może obecnie ustawić rzeczywistą warstwę abstrakcji komputera (HAL), która jest ładowana podczas uruchamiania. Dla sposobu skryptu

  Pobierz to oprogramowanie teraz, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera.

  How To Restore Boot.ini In Safe Mode?
  Wie Kann Man Boot.ini Im Abgesicherten Modus Patchen?
  Как полностью восстановить Boot.ini через безопасный режим?
  Comment Vous Aider à Restaurer Boot.ini En Mode Sans échec ?
  Hoe Kan Ik Boot.ini Teruggeven In De Veilige Modus?
  Hur Underhåller Jag Boot.ini I Säkert Läge?
  ¿Cómo Ayudarlo A Restaurar Boot.ini En Modo Sólido?
  보호 모드에서 Boot.ini를 복원하는 방법은 무엇입니까?
  Como Restaurar Boot.ini No Modo Blindado?
  Come Ripristinare Boot.ini In Modalità Provvisoria?