Polish

Rozwiązanie Otwierania Trybu Zabezpieczonego

W tym przewodniku możemy zidentyfikować kilka możliwych przyczyn, które zwykle mogą prowadzić do otwarcia Trybu bezpiecznego, a następnie przedstawić możliwe rozwiązania, aby to naprawić.

Komputer działa wolno?

  • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Restoro
  • Krok 2: Uruchom program i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
  • Krok 3: Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, i kliknij „Przywróć”
  • Pobierz to oprogramowanie teraz, aby zwiększyć bezpieczeństwo komputera.

    Na całym ekranie logowania Windows przytrzymaj pod kontrolą klawisz Shift i Power, zauważ > Uruchom ponownie.Po ponownym uruchomieniu komputera przejdź do ekranu Pakiet> Wybierz i wybierz Rozwiązywanie problemów> Zaawansowane typowe opcje uruchamiania>> Uruchom ponownie.Dem.gdy zobaczysz, że komputer uruchomi się ponownie, zobaczysz całkiem nową listę opcji.

    tryb bezpieczny otwarty

    ID order=”true”>