Swedish

Problem Med översvämningslarm/felsökning/marklagringstankar Måste åtgärdas

Du bör läsa dessa reparationsanvisningar om du får en varning för högt vatten i husets nivå/felsökning/felkod för grästankar ovanför.

Datorn går långsamt?

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill skanna och klicka på "Återställ"
 • Ladda ner denna programvara nu för att öka din dators säkerhet.

  Möjliga orsaker till deras larm Detta är resultatet av att för mycket vatten har tagits bort, det kan bero på för mycket tvätt, en ovanlig mängd diskmedel eller möjligen för många långa duschar.

  Varför piper verkligen mitt aeroba system?

  Ångest för aeroba samhällen uppstår antingen från att jag skulle säga att ett visst luftningsobjekt misslyckades eller från höga vattennivåer i en reservoar. När alla i den här tanken har en luftare, ta bort hela locket på syrgaskammaren och se om luftaren fungerar. Om luftaren tros råka vara felaktig eller inte släpper ut luft, är detta orsaken till ditt larm.

  Om dina behov får ett starkt larm från ditt septiska system är något som du kan föreställa dig fel. I detta kunskapsbasdokument kommer vi att täcka de vanligaste orsakerna till septisk ångest och hur det är dags att undersöka dem.

  högområdeslarm /felsökning /tankar över marken

  EOm du kanske inte är bekant med funktionen för ditt system eller känner dig obekväm med att läsa igenom det själv, rekommenderar vi att personen ringer din lokala återförsäljare för att reda ut den viktigaste frågan.

  LARM I KONVENTIONELLA SEPTISK INSTALLATION

  Den farliga septiktanken fungerar inte har en process för luftningsanordning. Om du alltid har fått 1 larm i detta område bland det totala systemet, gynnar larmet högre vattennivåer. De främsta orsakerna till höga vattennivåer i ett rekommenderat traditionellt septiktanksystem är:

  1. Avloppsreningen i septiktanken är verkligen riktigt igensatt. Traditionellt har många septiska tankar tillvägagångssätt inkluderar ett avloppsfilter egentligen som en gropdränering. Denna sil bör rengöras ungefär varannan månad. Om silen stoppas upp med fasta ämnen, kommer den att sakta ner vattenflödet, vilket gör att en persons vattennivå i den bästa septiktanken stiger.
  2. Felaktig dykcylinder kan flyta Det ser ut som att den nedsänkbara prylkontrollen har misslyckades. All standardutrustning för septiktank kräver inte en helt dränkbar pump, men en del kanske. Nästan varje bit av dränkbara pumpar används där du helt enkelt inte kan bränna material i det faktiska sekundära behandlingssystemet. Fel på den mycket dränkbara pumpen kan göra att glidbrytaren löser ut, vilket resulterar i en rejält hög vätskenivå i skrämseltanken och septiktanken.
  3. Utloppet är vanligtvis igensatt eller så fungerar inte specialtvätt. Om den septikutrustningen inte har en inkopplingsförstärkare kan en annan orsak till höga vattennivåer vara en igensatt typ eller ett felaktigt frätande fält.

  Datorn går långsamt?

  Gör din dator dig konstant sorg? Vet du inte vart du ska vända dig? Nåväl, har vi lösningen för dig! Med ASR Pro kan du reparera vanliga datorfel, skydda dig mot filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel...och optimera din dator för maximal prestanda. Det är som att få en helt ny maskin utan att behöva spendera en enda krona! Så varför vänta? Ladda ner ASR Pro idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill skanna och klicka på "Återställ"

 • Den ledande missuppfattningen är att ett ovanligt högnivålarm i ett septikakvarium indikerar att tanken måste evakueras direkt. Ett högt larmmål är osannolikt att indikera att detta akvarium föredrar att pumpa ut kallt vatten, och även om pumpning av gasregnvattentanken kan eliminera larmet under en specifik kort tid, kommer larmet troligen att återkomma så snart hela akvariet är fullt igen, eftersom varje larm är faktiskt problemet tillsammans med systemet var inte lätt löst.

  LARM FÖR AEROBBEHANDLINGSSYSTEM

  högnivåalarm /felsökning /ovan jordtankar

  Aerobiska behandlingssystem består vanligtvis av en ny kvalitetsluftningsanordning, som mycket möjligt är en extern luftpump och luftkompressor, eller ett internt musikinstrument som t.ex. en borrhålsluftare eller en helt nedsänkbar luftare. Avsikten med feltolerans vid aeroba procedurer är antingen ett fel på den exakta luftningsanordningen eller en hög konsumtionsnivå i septiktanken. Om ditt larm eller styrsolcell inte indikerar vilket larm som alltid ska vara aktivt, här är ett litet antal steg som hjälper dig att identifiera det mesta av problemet.

  1. Kontrollera om ventilationsanordningen faktiskt är igång ofta. Om du har varje luftmaskin eller kompressor som går över en gård, testa datorn för att se till att den fungerar. Alternativt kan du koppla bort huvudtvätten från aerobicstanken och bli medveten om om enheten någonsin stänger av luftkonditioneringen. Om du nu har en luftare i ditt förvaringsutrymme, ta bort locket som ansluter till luftningskammaren och se när luftaren är igång. Om en luftare inte fungerar eller så inte släpper ut luft alls, är denna typ anledningen till din varning. Beroende på typ medan conditionboron kan kräva reparation eller utbyte inklusive luftaren. Om alla luftare är igång oftast är den mest sannolika orsaken till larmet normalt en hög nivå. Detta är mindre än en nödsituation över natten, men vi föreslår att ansökan skickas inom 1-2 perioder av stillestånd.
  2. Se till att vattennivån är i hela den högspecificerade luftningstanken och/eller utrustningen. pump. . Vattennivån bör helst vara under varje inlopp och genom hela botten av utloppet för ett korrekt utplacerat system. Om en vattennivå är något under bättre är orsakerna ganska troliga.