Swedish

Ultraclave Error Codes Enkel Lösning

Datorn går långsamt?

 • Steg 1: Ladda ner och installera ASR Pro
 • Steg 2: Starta programmet och följ instruktionerna på skärmen
 • Steg 3: Välj de filer eller mappar du vill skanna och klicka på "Återställ"
 • Ladda ner denna programvara nu för att öka din dators säkerhet.

  Ibland visar dessa system ett felprefix som indikerar ultraclave-felkoder. Det kan finnas flera orsaker till detta problem.

  Denna felsökningsorsak gäller följande Midmark-autoklavmodeller: med m9-020 delpoäng -022, M9D-020-022, M11-020 med -022, M11D-020-022

  Om din faktiska Midmark nyligen hade en grön LCD-skärm som visas ovan, är denna styrning för dig

  När du köper en bra ny eller renoverad Midmark M9 eller Midmark M11 autoklav inser vi att den börjar göra saker som individen inte ens förväntade sig. vi kommer att vara tacksamma för all hjälp, främst Detta är en ny Ritter/Midmark M9 ångsterilisator med en bonusskrivare

  Vad du kan lära dig om Midmark-autoklaver i slutet av en FELKODER. Du kan söka på alla turer på Internet, slösa bort tid på företaget och inte få några resultat, i kombination med det är det vi är här för.

  Nu kan hela din familj också dra nytta av mitt kostnadsfria tekniska supportprogram för autoklaver medan du ringer oss när som helst, långt om du inte har dyrbar tid. Därför kommer vi att informera dig om Midmark M9 M11 preferensfelkoder “Ny och så att många bättre kan förstå orsaken till problemet och hur för att lösa det.

  I artikeln presenterar vi fel, kod, möjliga orsaker samt ett beslut som kommer att fixa alla “nya” Midmark M9 och M11.Pas

  Kom ihåg att om personen har några problem med att inkludera dem, tillhandahåller vi GRATIS teknisk vägledning. Så du kan ringa oss och som ett resultat hjälper vi dig till och med att använda dem.

  Felkoder

  Beslut. Vänta en minut, koppla sedan ur nätsladden från enheten och anslut föremålet igen. Kontakta en auktoriserad servicerepresentant om problemet kvarstår.

  Upplösning: Vänta (upp till en minut) tills visningarna visas medan inneslutningskammaren/temperaturen börjar om. Tryck på STOP-knappen för att betala tillbaka till den valda cykelstrukturen någonstans där en ny cykel kan dyka upp.

  Tillfälligt paket: vänta (upp till den angivna minuten) i kammaren tills det extrema tryck-/temperaturläget är löst. Tryck på din nuvarande STOP-knapp för att välja lämpligt cykelläge för att starta en senaste cykel.

  Lösning: vänta lite (upp för att hjälpa dig en och en halv minut) tills trycket/temperaturen i kammaren sänks. Tryck på STOP-knappen för att gå tillbaka till ett visst cykelläge, för vilket du kan starta en senaste. Gångväg.

  Möjlig orsak: vattennivån i hela tanken är också acceptabel alternativt Ultraclave Error Codes Simple Solution
  Ultraclave-Fehlercodes Einfache Lösung
  Kody Błędów Ultraclave Proste Rozwiązanie
  Ultraclave-foutcodes Eenvoudige Oplossing
  Códigos De Error De Ultraclave Solución Simple
  Коды ошибок Ultraclave. Простое решение
  Ultraclave 오류 코드 간단한 솔루션
  Codici Di Errore Ultraclave Soluzione Semplice
  Solution Simple Pour Les Codes D’erreur Ultraclave
  Solução Simples De Códigos De Erro Ultraclave